Elektrik Aboneliği Devri

Blog

Elektrik aboneliği devri, bir ev veya işyerindeki elektrik aboneliğinin başka bir kişiye veya şirkete devredilmesi anlamına gelir. Elektrik aboneliği devri yapmak için öncelikle, mevcut aboneliğin kimin adına kayıtlı olduğunu ve borcunun olup olmadığını öğrenmek gerekmektedir. Abonelik devri işlemi, elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılır.

Abonelik devri yapmak için izlenecek adımlar şunlardır:

Elektrik aboneliği devri yapılacak kişi, öncelikle elektrik dağıtım şirketine başvurmalıdır.

Başvuru sırasında, devir yapılacak abonelik bilgileri ve yeni abone bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefon numarası vb.) iletilir.

Elektrik dağıtım şirketi, başvuruyu değerlendirir ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru sahibine iletir.

Başvuru sahibi, gerekli belgeleri imzalayarak elektrik dağıtım şirketine teslim eder.

Elektrik dağıtım şirketi, başvurunun kabul edilmesi halinde, abonelik devrini gerçekleştirir ve yeni abonenin adına elektrik sayaçlarını ve abonelik sözleşmesini düzenler.

Abonelik devri işlemi, elektrik dağıtım şirketinin belirlediği prosedürlere göre gerçekleştirilir. İşlem süresi, başvurunun yapıldığı şirkete ve iş yoğunluğuna göre değişebilir.

Konut için gerekli belgeler;

Aboneliği taşımak istediğiniz yerde aktif bir sözleşme / abonelik

1) Eski ve yeni evinize ait Tesisat Numarası - Tekil Kod / Sayaç Barkod/Seri Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura,
2) Geçerli Kimlik,
3) Mülkiyet Bilgisi (Eğer kiracı iseniz mülk sahibinin adı, soyadı, şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, şirket ise Vergi Numarası da sunulmalıdır.),
4) İşlemini gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre vekalet / imza sirkülerinin asılları,
5) Geçerliliği devam eden DASK poliçe numarası,
6) Güvence bedeli

Aboneliğinizi taşımak istediğiniz yerde aktif bir sözleşme / abonelik bulunuyorsa

1) Yeni evinize ait Tesisat Numarası - Tekil Kod / Sayaç Barkod/Seri Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura,
2) Geçerli Kimlik,
3) Mülkiyet Bilgisi (Eğer kiracı iseniz mülk sahibinin adı, soyadı, şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, şirket ise Vergi Numarası da sunulmalıdır.),
4) İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre vekalet / imza sirküleri / veraset İlamı,
5) Kullanım hakkını belgeleyen evrak,
6) Geçerliliği devam eden DASK poliçe numarası,
7) Güvence bedeli

Yeni yapılmış bir binaya taşınıyorsanız

1) Yeni evinize ait Tesisat Numarası - Tekil Kod / Sayaç Barkod/Seri Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura,
2) Geçerli Kimlik,
3) Mülkiyet Bilgisi (Eğer kiracı iseniz mülk sahibinin adı, soyadı, şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, şirket ise Vergi Numarası da sunulmalıdır.),
4) İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre vekalet / imza sirküleri / veraset İlamı,
5) Geçerliliği devam eden DASK poliçe numarası,
6) İskan Belgesi,
7) Güvence Bedeli

İşyeri için gerekli belgeler;

Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer

1) Tahliye işlemini yapacağınız iş yerine ait abone numarası, tesisat numarası / tekil kod ya da sayaç seri numarasından herhangi biri,
2) Yetkili kişinin geçerli kimliği,
3) İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya Vekâlet / İmza Sirküleri, şirket kaşesi,
4) Güvence Bedeli